Tillbaks

 

 

 

                            

             

Magnus Wir
Folkhemmet & girigheten

Sjukhussjukan

Text och musik: Sven-Magnus Wirbladh

Vi har fantastiska människor som arbetar inom vården, all heder åt dessa! I ett utvecklat
land ska vi givetvis ha bra och lika vård för alla. Men används skattepengarna optimalt och
och ska girighet vara drivkraften för vår välfärd? Orsak och verkan - pengar eller kall?

 

1)
När vårdapparaten i vårt avlånga rike
ska spara in pengar, kör man oftast i dike
Om du ringer till äldrevården, så svarar man kanske där
välkommen till AB Do We Care?

2)
Kommunen och landstingets pengar ska till mycket räcka
som till avgångsvederlag och feta pensioner täcka
på sämre villkor många anställda är beredda
så man av supersmarta chefer kan blir ledda

3)
Förr var sjukvård ett samhällets självklara kall
men nu så är det business, för det är mera ball
att outsourca med glädjefulla kalkyler
en åderlåtning, med iskalla kanyler

4)
Här gäller det nu, att slimma, vårdkostymen
medan fickorna bågnar, av aktievärdevolymen
för pengar till gamla och sjuka levereras vinsternas diplom
med girighetsstämpel som liknar - kondylom

5)
När man så sakta vaknar, i det stora västerlandet
så klipper vi av, det blågula bandet
och inviger sparpaket med entreprenörer
Spargrisar som våra politiker förförer

6)
Med hjälp av konsulter, kan vi nog få det mesta att fungera
Ja de kan ju själva så kostnadseffektivt leverera
Nej det är inte lätt, att skattemedel rätt fördela
med aktieutdelning kan man vårdpengen bara dränera

7)
Här handlar det om dig själv och din nästa
en sjukvård som vi vill, ska vara den bästa
att vårda en farfar, en mamma i en kall korridor
indikerar sjukvårdens öppna sår

 

Dm C Bb
A A/ Dm A