Tillbaks

 

 

 

                            

             

Magnus Wir
Folkhemmet & girigheten

Pensionsvisan

Text och musik: Sven-Magnus Wirbladh

Sången skrevs efter en repris av SVT:s Dokument Inifrån om det misslyckade pensionssystemet,
Rekonstruktionen av systemet kom till under märkliga former. En sång för alla som får
ångest när de oranga kuverten dimper ner.

 

1.
När Sverige var en diktatur,
folket hölls som kreatur
och kungens män lät de förstå,
att makten var till för några få

2.
När slottet var en maktcentral,
precis som varje katedral
höll folket i ett järngrepp så,
att ej fria tankar skulle rå

3.
Den tiden känns så långt ifrån,
att vi ej fattar, som ett hån
mot hur vi lever här idag,
trygga med rättvisa och lag

4.
Med folkhemmet som ideal,
alla fick pensionsavtal
som det gick att leva på,
ingen skulle längre fattig gå

5.
Men det systemet rämnade,
och när man detta lämnade
så gjorde man en fräck sorti,
en skam för vår demokrati

6.
Men den som valt att hög lön ha,
att dra in pengar varje da'
får även mycket i pension,
en rättvisa på sin ålderdom

7.
Ja man kan välja kära du,
att jobba på som en gnu
till dess man fyller 70 år,
eller till man blir
hämtad på en bår

8.
OK för Orange Kuvert,
alla jublar, ingen svär
vi lever i den goda tron,
det ordnar sig med min pension!