Tillbaks

 

 

 

                            

             

Magnus Wir
Folkhemmet & girigheten

Allmännyttan

Text och musik: Sven-Magnus Wirbladh

Om rätten till bostad för alla,
om avvecklingen av de allmännyttiga hyresrätterna,
om vanskött ekonomi och eftersatt underhåll av miljonprogrammet,
om gentrifiering dvs. sanering av ekonomiskt svaga grupper från centrala områden,
om vinstintressen med marknadshyror som leder till
större klyftor, mer segregation, frustration och utanförskap!

1.
Kära bror och syster som lever i vårt land
i den bästa av världar vi går här hand i hand
även om du kanske klagar på att maten är för dyr
så finns ändå en möjlighet att billigt bo, du hyr!

2.
I vårt kära gamla folkhem
vi bryr oss om varann
så du slipper att leva på ruinens brant
att få pengarna att räcka till både mat och hem
och kanske lite nöje efter klockan fem

3.
Det är gudagott att leva
när vi hjälper varann
till att göra vår vardag så att alla kan
få leva i lycka och i harmoni
utan att förtrycka
i girighetsmani

4.
Det var så vist planerat
din kommun skulle hjälpa dig
att hålla ner din hyra
så det ordnar sig
när du ditt pussel lägger
genom vardagens bestyr
du får ihop det hela
om ej marknaden styr

5.
Allmännyttan kallades
det som en gång blev till
att utan egen vinning
ge tak till den som vill
kunna bo, och kunna leva
ett anständigt liv
en rättighet för alla
ett gott initiativ

6.
Nu är det andra tider
nu gäller andra bud
för om du inte rider
ut vågens amplitud
och blir akterseglad
i livets stora race
så får du hitta bostad
på nå't annat place


7.
Allmännyttan kallades
det som en gång blev till
en nyttighet för alla
ett välfärdens sigill

en nyttighet för alla
ett välfärdens sigill